Frazeologizmy

Idea

Idea niemiecko-polskiego słownika  zwrotów frazeologicznych powstała w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009-2012 Frazeologizmy w słownikach polsko-niemieckich i niemiecko-polskich. Elektroniczny bilingwalny słownik frazeologizmów jako baza danych MySQL (kierownik projektu: prof. Ryszard Lipczuk).

Autorami  są pracownicy  Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, a ponadto germaniści z Zielonej Góry, Łodzi i Gorzowa Wlkp.