ktoś unika ryzyka; wstrzymuje się z czymś

Zakres pojęciowy

  1. ()