etw. ist gang und gäbe

(frazeologizm czasownikowy, forma bliźniacza)

Zakres pojęciowy

  1. etw. ist üblich, gewöhnlich ()
  2. gang i gäbe pochodzą od czasowników gehen i geben. Pierwotne znaczenie: mające dużą wartość (o monetach lub towarach) ()

Synonimy

  1. es ist (nun einmal) so Usus