ktoś robi ponurą/posępną minę

Zakres pojęciowy

  1. ()