ktoś nie może zagrzać gdzieś miejsca, nie może wytrzymać w tym miejscu

Zakres pojęciowy

  1. ()