Pochodzenie: wyrażenie global village utworzył w roku 1962 kanadyjski naukowiec Herbert Marshall Mc Luhan

Zakres pojęciowy

  1. ()