ktoś zamienia się w słuch; ktoś słucha bardzo uważnie

Zakres pojęciowy

  1. jd. hört jdm. sehr aufmerksam zu ()