ząb czasu (niszczące działanie upływającego czasu)

Zakres pojęciowy

  1. ()