ktoś pozostaje [perf pozostać] w grze, nie cofa się, robi swoje

Zakres pojęciowy

  1. ()