coś odgrywa ważną rolę; coś jest ważne

Zakres pojęciowy

  1. ()