ktoś pokazuje swoje pazury, ktoś demonstruje swoją siłę, przeciwstawia się komuś

Zakres pojęciowy

  1. ()